Indijska mudrost odnosa: Žena je riječni tok, muškarac korito rijeke

U staroj indijskoj tradiciji ženska i muška priroda predstavljene su slikom rijeke...

Ženska priroda predstavlja riječni tok, muška je pak njeno korito. Ako je korito duboko i snažno, ako su mu bregovi visoki, nema poteškoća, no ako je riječni tok snažniji od korita, otplavit će bregove.

Ako je muž jako navezan na ženu, bit će kao korito čije će bregove rijeka otplaviti.

Ako je snažan i ljubi svoju ženu, lako će podnositi njenu promjenjivu ćud i biti strpljiv.

Muž koji voli ženu može je umiriti. Kad je rijeka neobuzdana, moćna, divlja - kad je žena uznemirena - muž mora biti miran i stabilan i reći joj da će sve biti u redu. Ne treba joj pametovati, nego je jednostavno umiriti.

Takvo će ponašanje ženu potpuno smiriti i bit će uvjerena da ima čudesnog muža.

Viktorija Kos

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci