Budističke izreke o dobroj duši

"Možete dobiti tisuću bitaka, ali najveća je pobjeda pobijediti sebe" - Buddha Shakyamuni...

Poslužimo se mudrostima velikana klasičnog budizma i naučimo koje su najljepše vrline čovjeka.

Najveći uspjeh je nesebičnost.

Najveća vrijednost je samokontrola.

Najveća kvaliteta je znati služiti drugima.

Najveće znanje je ne dopustiti svijetu da upravlja vašim bićem.

Najmagičnije je stvoriti strast.

Najvelikodušnije je ne vezivati se.

Najveće dobro je miran um.

Najveće strpljenje je skromnost.

Najveći napor je ne baviti se rezultatima.

Najveća mudrost je vidjeti i dalje i dublje od izgleda.

Ostali članci