Arkanđeo Uriel: Pomoć kad se nađete pred problemom

Urielovo ime znači: Svjetlost Božja. Ovaj arkanđeo smatra se jednim od najmudrijih anđela, donositelj je sjajnih ideja i dubokih intelektualnih uvida

On je začetnik kabale, a proroku Ezri pomogao je rastumačiti vizije o dolasku Mesije. Smatra se da je on donio i znanje o alkemiji. Urielov planet je Mars.

Zazivamo ga kad se nađemo pred naizgled nerješivim problemom, duhovnim izazovom, potrebom za uvidima.

arkanđeo uriel

Mirta Lijović

Ostali članci