Arkanđeo Kamuel: Vraća vjeru u ljubav

Sedmi je arkanđeo Kamuel ili Kamael, ime mu znači: Onaj koji vidi Boga...

Istočnokršćanski izvori umjesto Kamuela navode Barakiela.

Kamuel je arkanđeo čiste ljubavi koji nas vraća iz dubina i tuge te nam pomaže vratiti vjeru u ljubav. Kao arkanđeo Uriel, i Kamuel je vezan uz planet Mars. Zazivajte ga ako ste izgubili vjeru u ljubav.

Mirta Lijović

Ostali članci