Arkanđeo Jofiel: Čuvar životne ljepote

jedan od sedmorica arkanđela pomaže nam sačuvati ljepotu u životu...

Arkanđeli Gabriel i Jofiel

Arkanđeli Gabriel i Jofiel

Jofiel je zaštitnik umjetnika koji nam pomaže sačuvati ljepotu u životu. Njegovo ime znači: Ljepota Božja i vežu ga uz Saturn.

Mirta Lijović

Preporučujemo

Ostali članci