2017. je – 1

Godina novih početaka...

Zbroj znamenki 2+0+1+7 je 10, čime se (1+0) dolazi do broja 1. Kad je riječ o anđeoskim brojevima, kaže Doreen Virtue, to znači: "Ostanite pozitivni jer se vaše misli brzo manifestiraju. Mislite samo na ono što želite, a ne na ono što ne želite. Samoispunjavajuće proročanstvo dolazi od vaših misli i riječi."

Preporučujemo

Ostali članci