Započnite dan pitanjem Stevea Jobsa

Strateški pristupite svakom danu koji je pred vama

Dan započet osmišljenim planom povećava izglede da će biti produktivniji i da ćemo se na kraju dana osjećati uspješniji. Neka vas na tom putu inspirira Steve Jobs koji je rekao: „U protekle 33 godine svakog bih se jutra pogledao u zrcalu i zapitao: Da je danas zadnji dan mog života, bih li želio raditi baš ono što radim? Kad je previše dana zaredom moj odgovor bio negativan, znao sam da nešto trebam promijeniti.“ Za više zadovoljstva i produktivnosti, na sličan način, strateški pristupite svakom danu koji pred vama!

Magda Dežđek

Ostali članci