Sreća je najbolja šminka

Prirodnu ljepotu žene čini niz sitnica koje i nisu baš sitnice – pozitivno stanje duha, čisto srce, lijepe misli...

Kada je žena zadovoljna i nasmiješena, njeno lice poprima posebnu dimenziju koju nijedna šminka na svijetu ne bi mogla stvoriti. Samo sreća!

Posebne smo i lijepe, svaka na svoj način, samo u sebi moramo pronaći kako tu posebnost iskazati. Još sam na putu otkrivanja svih svojih ljepota. Nadam se jednom lijepom i uspješnom putovanju!
          
 Andrea (26)

Ostali članci